Tag Archives: สตูล

จังหวัดสตูล สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสตูล ชื่อไทย : จังหวัดสตูล ชื่ออังกฤษ : Satun อักษรย่อ : สต. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดา ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดา ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก เนื้อที่ : 2,479 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 310,000 คน จังหวัดที่อยู ... Read More »

รหัสไปรษณีย์สตูล

รหัสไปรษณีย์สตูล แยกตามอำเภอมีดังนี้ รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ 91000 …… อำเภอเมืองสตูล ใช้ที่ทำการของไปรษณีย์จังหวัดสตูล 91140 …… อำเภอเมืองสตูล เฉพาะตำบลฉลุง ตำบลบ้านควน ตำบลควนโพธิ์และตำบลเกตรี ใช้รหัสไปรษณีย์ 91140 ของที่ทำการไปรษณีย์ฉลุง 91110 …… อำเภ ... Read More »

ที่เที่ยวสตูล แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

ที่เที่ยวสตูล

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย โดยอยู่ฝั่งทะเลอันดามันหรือฝั่งตะวันตกของด้ามขวาน สตูลเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเล็ก มีเนื้อที่ 2,480 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 310,000 คน ถึงแม้สตูลจะเป็นจังหวัดเล็ก แต่แหล่งท่องเที่ยวของสตูลไม่ได้เล็กไปด้วย โดยเฉพาะที่เที่ยวทางธรรมชาติที่มี ... Read More »

advertisements
Scroll To Top