Tag Archives: วันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็ก

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับประเทศไทย ที่เมื่อถึงวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งก็คือวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม นายกรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยูในขณะนั้นจะต้องมอบคำขวัญวันเด็กซึ่งจะต้องใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีนั้น ๆ ซึ่งในปี 2562 นี้ พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กไว้ว่า เด ... Read More »

advertisements
Scroll To Top