Tag Archives: ลำปาง

จังหวัดลำปาง สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดลำปาง ชื่อไทย : จังหวัดลำปาง ชื่ออังกฤษ : Lampang อักษรย่อ : ลป. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 12,534 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 754,900 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดพะเยา ... Read More »

รหัสไปรษณีย์ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ลำปาง แยกตามอำเภอมีดังนี้ รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ 52000 …… อำเภอเมืองลำปาง ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดลำปาง 52220 …… อำเภอเมืองลำปาง เฉพาะตำบลพระบาท เฉพาะหมู่ที่ 4 ใช้รหัสไปรษณีย์ 52220 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ 52100 …… อำเภอเมืองลำปาง เฉพา ... Read More »

ที่เที่ยวลำปาง แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ที่เที่ยวลำปาง

จังหวัดลำปาง (Lampang) เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่เที่ยวลำปางที่ได้รับความนิยมส่วนมากเป็นที่เที่ยงเชิงนิเวศน์ เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับเป็นเมืองเก่า ซึ่งเดิมชื่อว่าเมืองเขลางค์นคร จึงมีที่เที่ยวเชิงว ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน จังหวัดลำปาง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ เมืองปาน ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ เมืองปาน (ปณ.เมืองปาน) รหัสไปรษณีย์ : 52240 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง ที่อยู่ : 414 หมู่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ : 0-5427- 6044 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอเมืองปาน เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ลำปาง .  ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม จังหวัดลำปาง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ เสริมงาม ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ เสริมงาม (ปณ.เสริมงาม) รหัสไปรษณีย์ : 52210 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง ที่อยู่ : 19 หมู่ 11 ถ.เสริมงาม-เกาะคา ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ : 0-5428-6064 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอเสริมงาม เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัส ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ห้างฉัตร ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ห้างฉัตร (ปณ.ห้างฉัตร) รหัสไปรษณีย์ : 52190 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง ที่อยู่ : 99 หมู่ 6 ถ.ลำปาง-ห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ : 0-5426-9173 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอห้างฉัตร เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก จังหวัดลำปาง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ แม่พริก ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ แม่พริก (ปณ.แม่พริก) รหัสไปรษณีย์ : 52180 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง ที่อยู่ : 333/2 ม.1 ถ. แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ : 0-5429-9095 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอแม่พริก ยกเว้นตำบลพระบาทวังตวง เฉพาะหมู่ที่ 1-2 ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์สบปราบ จังหวัดลำปาง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ สบปราบ ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ สบปราบ (ปณ.สบปราบ) รหัสไปรษณีย์ : 52170 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง ที่อยู่ : 334 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทรศัพท์ : 0-5429-6112 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอสบปราบ เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รห ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ จังหวัดลำปาง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ แม่วะ ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ แม่วะ (ปณ.แม่วะ) รหัสไปรษณีย์ : 52230 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง ที่อยู่ : 167/1 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230 โทรศัพท์ : 0-5429-4490 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอเถิน เฉพาะตำบลแม่วะ และอำเภอแม่พริก เฉพาะตำบลพระบาทวังตว ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์เถิน จังหวัดลำปาง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ เถิน ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ เถิน (ปณ.เถิน) รหัสไปรษณีย์ : 52160 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง ที่อยู่ : 26 หมู่ 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรต อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทรศัพท์ : 0-5429-1586 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอเถิน ยกเว้นตำบลแม่วะ ใช้รหัสไปรษณีย์ ของที่ทำการไปรษณีย์แม่ว ... Read More »

advertisements
Scroll To Top