Tag Archives: รหัสไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านนา

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ บ้านนา ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านนา (ปณ.นครนายก) รหัสไปรษณีย์ : 26110 สังกัด : ไปรษณีย์นครนายก ที่อยู่ : 28 หมู่ 10 ถ.สุวรรณศร อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 โทรศัพท์ : 0 3738 1935 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอบ้านนา เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์นครนายก . รหัสไป ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ โรงเรียนนายร้อย จปร.

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ โรงเรียนนายร้อย จปร. ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ โรงเรียนนายร้อย จปร. (ปณ.ร.ร. จปร.) รหัสไปรษณีย์ : 26001 สังกัด : ไปรษณีย์นครนายก ที่อยู่ : ภายในอาคารศูนย์สหกรณ์ บริเวณ รร.จปร. อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001 โทรศัพท์ : 0 3739 3059 พื้นที่รับผิดชอบ : โรงเรียนนายร ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ นครนายก

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ นครนายก ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ นครนายก (ปณ.นครนายก) รหัสไปรษณีย์ : 26000 สังกัด : ไปรษณีย์นครนายก ที่อยู่ : ข./1 248/11 ถ.ไชยพันธ์ อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ : 0 3731 1276 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอเมืองนครนายก เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์น ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยผึ้ง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยผึ้ง ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยผึ้ง (ปณ.ห้วยผึ้ง) รหัสไปรษณีย์ : 46240 สังกัด : ไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ที่อยู่ : 100 ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์ : 0 4386 9040 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอห้วยผึ้ง เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ นามน

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ นามน ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ นามน (ปณ.นามน) รหัสไปรษณีย์ : 46000 สังกัด : ไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ที่อยู่ : 126 หมู่ 11 ต.นามน อ.นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 0 4386 7044 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอนามน เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์ . รหัสไปรษณีย์ไท ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ หนองกุงศรี

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ หนองกุงศรี ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ หนองกุงศรี (ปณ.หนองกุงศรี) รหัสไปรษณีย์ : 46220 สังกัด : ไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ที่อยู่ : 119 หมู่ 12 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220 โทรศัพท์ : 0 4388 1084 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอหนองกุงศรี เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รห ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ ร่องคำ

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ร่องคำ ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ร่องคำ (ปณ.ร่องคำ) รหัสไปรษณีย์ : 46210 สังกัด : ไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ที่อยู่ : 66 ถ.ขอนแก่น-โพนทอง หมู่ 12 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210 โทรศัพท์ : 0 4389 7031 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอร่องคำ เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณี ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าคันโท

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ท่าคันโท ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าคันโท (ปณ.ท่าคันโท) รหัสไปรษณีย์ : 46190 สังกัด : ไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ที่อยู่ : 251 หมู่ 1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 โทรศัพท์ : 0 4387 7105 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอท่าคันโท เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์กาฬสิน ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ คำม่วง

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ คำม่วง ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ คำม่วง (ปณ.คำม่วง) รหัสไปรษณีย์ : 46180 สังกัด : ไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ที่อยู่ : 178 หมู่ 4 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์ : 0 4387 9049 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอคำม่วง เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์ . ร ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยเม็ก

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยเม็ก ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยเม็ก (ปณ.ห้วยเม็ก) รหัสไปรษณีย์ : 46170 สังกัด : ไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ที่อยู่ : 2 หมู่ 4 ถ.ฮ่องฮี-กระนวน ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 โทรศัพท์ : 0 4388 9050 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอห้วยเม็ก เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ร ... Read More »

advertisements
Scroll To Top