Tag Archives: ยโสธร

จังหวัดยโสธร สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดยโสธร ชื่อไทย : จังหวัดยโสธร ชื่ออังกฤษ : Yasothon อักษรย่อ : ยส. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : ละติจูด 15° 47´.6 เหนือ ลองจิจูด 104° 08´.7 ตะวันออก เนื้อที่ : 4,161 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 540,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดมุกดาหาร ... Read More »

รหัสไปรษณีย์ยโสธร

รหัสไปรษณีย์ยโสธร แยกตามอำเภอมีดังนี้ รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ 35000 …… อำเภอเมืองยโสธร ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยโสธร 35140 …… อำเภอกุดชุม 35160 …… อำเภอค้อวัง 35110 …… อำเภอคำเขื่อนแก้ว 35180 …… อำเภอคำเขื่อนแก้ว เฉพาะตำบลดงแคน ... Read More »

ที่เที่ยวยโสธร แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

ที่เที่ยวยโสธร

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี พ.ศ.2515 จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ไม่มากนัก โดยมีเนื้อที่ 4,162 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 540,000 คน… ————– advertisements ——̵ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top