Tag Archives: มะกอก

มะกอกน้ำ ประโยชน์และสรรพคุณของมะกอกน้ำ

มะกอกน้ำ (Elaeocarpus Hygrophilus Kurz) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น จังหวัดระยองเรียกสมอพิพ่าย หรือสารภีน้ำ เป็นต้น ซึ่งมะกอกน้ำนี้จัดเป็นพืชที่มีการกระจายอยู่ตามพื้นที่ในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนในประเทศไทยบ้านเรามักพบอยู่มากทางภาคกลาง ตามบริเวณลำห้วย หรือริมน้ำ ... Read More »

มะกอก ประโยชน์และสรรพคุณของมะกอก

มะกอก

มะกอก (Wild Mango, Hog Plum) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคใต้เรียกกอก ส่วนจังหวัดเชียงรายเรียกกอกกุ๊ก และชาวกะเหรี่ยง-จังหวัดกาญจนบุรี เรียกไพ้ย หรือมะกอกบ้าน เป็นต้น ซึ่งมะกอกนี้จัดเป็นพืชสมุนไพรที่เราต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันดี โดยมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ มะกอกน้ำ นิยมนำ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top