Tag Archives: ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้าง?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำถาม… สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้าง? เฉลย… ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value added tax, VAT) คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยที่ประเทศไทยได้กำหนดอัตราภา ... Read More »

advertisements
Scroll To Top