Tag Archives: ภาคเหนือ

ภาคเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคเหนือ

ภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 93,690.85 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 6,146,599 คน ภาคเหนือเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติประเภทภูเขาและน้ำตก อุทยานแห่งชาติ เนื่องจากมีลักษณะเป็นที่สูง มีภูเขามากมายและเป็น ... Read More »

advertisements
Scroll To Top