Tag Archives: พื้นที่

1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับเท่าไร

ตารางกิโลเมตร (Square Kilometer) เท่ากับเท่าไร หลายคนคงเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจเสมอเมื่อเห็นหน่วยนี้ วันนี้เรามีเฉลยกันครับว่าแท้ที่จริงแล้ว 1 ตารางกิโลเมตร มีค่าเท่ากับเท่าไรกันบ้าง คำว่าตารางกิโลเมตรนั้นเป็นหน่วยวัดขนาดพื้นที่ ซึ่งมีขนาดเท่ากับพื้นที่กว้าง 1 กิโลเมตรและยาว 1 กิโลเมตรนั่นเอง 1 ตารางก ... Read More »

1 ตารางไมล์ เท่ากับเท่าไร

ตารางไมล์ (Square Mile) เท่ากับเท่าไร เชื่อว่าหลายคนคงเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจเสมอเมื่อเห็นหน่วยนี้ วันนี้เรามีเฉลยกันครับว่าแท้ที่จริงแล้ว 1 ตารางไมล์ มีค่าเท่ากับเท่าไรกันบ้าง คำว่าตารางไมล์นั้นเป็นหน่วยวัดพื้น ซึ่งมีขนาดเท่ากับพื้นที่กว้าง 1 ไมล์และยาว 1 ไมล์นั่นเอง 1 ตารางไมล์ มีค่าเท่ากับเท่าไรบ้ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top