Tag Archives: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในประเทศไทยมีกี่แห่ง อยู่ที่ไหนบ้าง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum) หมายถึง สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ประเทศไทยของเรามีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อเก็บรวบรวมสิ่งของที่มีความสำคัญของชาติประจำท้องถิ่นนั้นๆ โดยเริ่มมีการจัดตั้งคร ... Read More »

advertisements
Scroll To Top