Tag Archives: พังงา

จังหวัดพังงา สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพังงา ชื่อไทย : จังหวัดพังงา ชื่ออังกฤษ : Phangnga อักษรย่อ : พง. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 4,171 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 259,400 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดระนอง – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ ... Read More »

รหัสไปรษณีย์พังงา

รหัสไปรษณีย์พังงา แยกตามอำเภอมีดังนี้ รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ 82000 …… อำเภอเมืองพังงา ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา 82170 …… อำเภอกะปง 82160 …… อำเภอเกาะยาว 83000 …… อำเภอเกาะยาว เฉพาะตำบลพรุใน ใช้รหัสไปรษณีย์ 83000 ของที่ทำการไปรษณีย์ภูเ ... Read More »

ที่เที่ยวพังงา แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

ที่เที่ยวพังงา

จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย (ฝั่งอันดามัน) พังงาเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 4,171 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 260,000 คน ถึงพังงาจะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่เป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวมากมาย ที่เที่ยวพังงาส่วนมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติประเภทชายทะเล ชายหาด ... Read More »

advertisements
Scroll To Top