Tag Archives: ประเทศลาว

ประเทศลาว เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศลาว

ประเทศลาว ข้อมูลของประเทศลาว ข้อมูลทั่วไปของประเทศลาว ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ชื่อภาษาอังกฤษ : Lao People’s Democratic Republic ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กรุงเวียงจันทน์ ภาษาราชการ : ภาษาลาว (Lao) สกุลเงิน : กีบ (Kip, LAK) พื ... Read More »

advertisements
Scroll To Top