Tag Archives: ประเทศบรูไน

ดอกไม้ประจำชาติบรูไน – ดอกส้านชะวา

ดอกไม้ประจำชาติบรูไน คือ ดอกส้านชะวา (Dillenia) หรือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) ดอกส้านชะวา เมื่อบานเต็มที่ ดอกส้านชะวา เกิดจากต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นส้านชะวา ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 10 เมตร มีเปลือกไม้สีม่วงดำ มีใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกันบนกิ่งก้าน ใบมีขนาดค่อนข้างใหญ่คือกว้างราว 1 ... Read More »

ประเทศบรูไน เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศบรูไน

ประเทศบรูไน ข้อมูลของประเทศบรูไน ข้อมูลทั่วไปของประเทศบรูไน ชื่อภาษาไทย : เนการาบรูไนดารุสซาลาม ชื่อภาษาอังกฤษ : Negara Brunei Darussalam ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ (Malay) สกุลเงิน : ดอลล่าร์บรู ... Read More »

advertisements
Scroll To Top