Tag Archives: ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือจังหวัดอะไร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำถาม… จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือจังหวัดอะไร? เฉลย… จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีชายฝั่งทะเลยาว 225 กิโลเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่ระบุภาคได้หลากหลายซับซ้อนเช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบุรี กล่าวคืออยู่ในภาคใต้ตอนบนเมื่อจัด ... Read More »

รหัสไปรษณีย์หัวหิน

รหัสไปรษณีย์หัวหิน คือ 77110 (ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน) รหัสไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์อำเภออื่นๆ 77000 …… อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210 …… อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะตำบลบ่อนอกและตำบลอ่าวน้อย เฉพาะหมู่ที่ 1, 4-10 ใช้รหัสไปรษณีย์ 772 ... Read More »

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชื่อไทย : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชื่ออังกฤษ : Prachuap Khiri Khan อักษรย่อ : ปข. ภาค : ภาคตะวันตก พิกัด : – เนื้อที่ : 6,368 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 520,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ ติดกับจังหวัดชุมพร ทิศตะว ... Read More »

รหัสไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์

รหัสไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ แยกตามอำเภอมีดังนี้ รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ 77000 …… อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210 …… อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะตำบลบ่อนอกและตำบลอ่าวน้อย เฉพาะหมู่ที่ 1, 4-10 ใช้รหัสไปรษณีย์ 77210 ของที่ท ... Read More »

advertisements
Scroll To Top