Tag Archives: บุหงารายอ

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย – ดอกพู่ระหง

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย คือ ดอกชบาแดง หรือ ดอกพู่ระหง หรือ ดอกบุหงารายอ (Bunga Raya) ดอกบุหงารายอ ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย ดอกบุหงารายอ หรือ ดอกพู่ระหง หรือ ดอกชบาแดง เป็นดอกของต้นชะบา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก เนื้อไม้อ่อน หักง่าย มีความสูงตั้งแต่ 1-2.5 เมตร มีใบเป็นใบเดี่ยวเรียงกันอยู่ตามก ... Read More »

advertisements
Scroll To Top