Tag Archives: น้ำ

มหาสมุทรมีทั้งหมดกี่แห่ง เรามีคำตอบ

มหาสมุทร

คำถาม… มหาสมุทรมีทั้งหมดกี่แห่ง? เฉลย… มหาสมุทรบนโลก มีทั้งหมด 5 แห่ง มหาสมุทรบนโลกมีอยู่ 5 แหล่ง และเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด มหาสมุทรคือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยทะเลต่าง ๆ หลายแห่งรวมกัน และมหาสมุทรทุกแห่งบนโลกเชื่อมต่อกันเป็นผืนน้ำเดียวกัน มหาสมุทรทั้ง 5 แห่งมีดังนี้ 1. มห ... Read More »

เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือเขื่อนใด?

เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดของไทย คือ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิริกิติ์ หรือ เขื่อนท่าปลา หรือ เขื่อนผาซ่อม ตั้งอยู่ในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อแกนดินเหนียวขนาดใหญ่ มีความจุทั้งสิ้น 10,500 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นกั้นลำน้ำน่านเพื่อการผลิตไฟฟ้า การชลประทาน และการเกษตร เริ่มการก่อสร้างเมื่อปี ... Read More »

จริงหรือไม่ … ที่เราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว

คำถาม… จริงหรือไม่ … ที่เราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว? เฉลย… ไม่จำเป็น เนื่องจากน้ำจำนวน 8 แก้วนั้น คิดโดยค่าประมาณความต้องการน้ำของร่างกายที่ประมาณ 2 ลิตรต่อวัน (แก้วละ 250 ซีซี จำนวน 8 แก้ว = 2 ลิตร) แต่ในความเป็นจริง นอกจากการดื่มน้ำแล้วร่างกายเราได้รับน้ำจากหลายทาง เช่น จา ... Read More »

อันตรายที่มากับน้ำท่วม ต้องระวังให้มาก!!

อันตรายที่มากับน้ำท่วม

คำถาม… อันตรายที่มากับน้ำท่วม มีอะไรบ้าง? เฉลย… น้ำท่วมเป็นพิบัติภัยที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในบ้านเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าฝนหรือฤดูน้ำหลาก นอกจากความเสียหายของบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา คอกปศุสัตว์ ระบบสาธารณูปโภค และทรัพย์สินอื่น ๆ แล้ว ยังมีโรคร้ายและภัยอื่น ๆ ตามมาได้อีกมากมาย วันน ... Read More »

วิธีทําความสะอาดถังน้ำดื่ม ให้สะอาดและปลอดภัย

วิธีทําความสะอาดถังน้ำดื่ม

การทำความสะอาดภาชนะอย่างถังน้ำนั้นเราควรที่จะคำนึงในเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่บริโภคหรือผู้ที่เอามาใช้ต่อเป็นหลัก เนื่องจากน้ำส่วนใหญ่ที่บรรจุอยู่ในถังนั้นเป็นน้ำที่เรานำมาดื่มกิน จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่เราจะนำถังน้ำดื่มมาทำความสะอาดด้วยสารเคมี ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ถังของเรานั้นสะอาดก็ตาม แต่ว่าสารตกค้า ... Read More »

วิธีแก้น้ำเข้าหู น้ำเข้าหูต้องทำอย่างไร

วิธีแก้น้ำเข้าหู

น้ำเข้าหู อีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความรำคาญใจให้ใครหลายคน ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนคงเคยเป็นกันอย่างแน่นอน โดยเกิดขึ้นได้จากความไม่ตั้งใจในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำหรือการว่ายน้ำก็ตาม ซึ่งส่งผลให้มีอาการหูอื้อ หูแฉะ จะพูดอะไรก็รู้สึกสะเทือนหูอยู่เรื่อย แก้อย่างไรก็ไม่หาย สร้าง ... Read More »

COD ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

COD ย่อมาจาก Chemical Oxygen Demand COD หมายถึง ปริมาณของออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับทำปฏิกิริยาเคมี (Oxidation) กับสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ โดยหลังจากปฏิกิริยาเคมีจะได้คาร์บอนไดอ๊อกไซด์และน้ำออกมาแทน ค่า COD เป็นอีกค่าหนึ่งที่ใช้บ่งบอกระดับความเน่าเสียหรือความสกปรกของน้ำ นิยมใช้ในการควบคุมน้ำเส ... Read More »

BOD ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

BOD ย่อมาจาก Biochemical Oxygen Demand BOD หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่มีอยู่ในน้ำ (ในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) ค่า BOD มีหน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร หรือมิลลิกรัมของอ๊อกซเจนต่อน้ำ 1 ลิตร ค่า BOD (อ่านว่า บีโอดี) ถูกนำมาเป็นค่าหนึ่งเพื่อบ่งบอก ... Read More »

แม่น้ำในประเทศไทย มีกี่สาย มีแม่น้ำอะไรบ้าง

แม่น้ำในประเทศไทย

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เหตุผลของความอุดมสมบูรณ์นี้คือประเทศไทยของเรามีแม่น้ำลำคลองกระจายอยู่ทั่วไปประเทศ แม่น้ำในประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาสูงในภูมิภาคต่างๆ ก่อนจะไหลลงมาก่อเกิดเป็นแม่น้ำที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง การ ... Read More »

น้ำปลา น้ำปลาทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร วิธีการผลิตน้ำปลา

น้ำปลา

สารบัญและหมวดหมู่ น้ำปลาคืออะไร น้ำปลาทำมาจากอะไร น้ำปลามีกี่ประเภท อะไรบ้าง สารอาหารที่มีประโยชน์ในน้ำปลา วิธีการผลิตน้ำปลา วิธีการเลือกซื้อน้ำปลา วิธีการเก็บรักษาน้ำปลา อันตรายของน้ำปลา ————– advertisements ————– (adsbygoogl ... Read More »

advertisements
Scroll To Top