Tag Archives: น้ำตา

น้ำตา เกิดจากอะไร?

คำถาม… น้ำตา เกิดจากอะไร? เฉลย… น้ำตา (Tears) คือ ของเหลวชนิดหนึ่งที่ร่างกายหลั่งออกมาเป็นปกติ เพื่อรักษ่าความชุ่มชื้นให้กับผิวของดวงตา ทำให้ไม่เกิดอาการตาแห้ง อีกทั้งยังช่วยชะล้างสิ่งสกปรก เชื้อโรค และผงฝุ่นละอองที่ปลิวมาติดที่ผิวดวงตา เป็นกลไกหนึ่งทางธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top