Tag Archives: นส. 3 ก

นส. 3 ก คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

นส. 3 ก

สำหรับ นส. 3 ก หรือครุฑเขียวนั้น คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน โดยออกให้ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยเป็น 1 ใน 3 ประเภท ที่แยกย่อยออกมาจาก นส. 3 หรือในชื่อเต็มว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่ง นส. 3 นั้นจะเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดิน ... Read More »

advertisements
Scroll To Top