Tag Archives: นครนายก

ที่ทำการไปรษณีย์ ปากพลี

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ปากพลี ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ปากพลี (ปณ.ปากพลี) รหัสไปรษณีย์ : 26130 สังกัด : ไปรษณีย์นครนายก ที่อยู่ : 17 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 โทรศัพท์ : 0 3739 9633 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอปากพลี เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์นครนายก . รหัสไปรษ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ องครักษ์

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ องครักษ์ ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ องครักษ์ (ปณ.องครักษ์) รหัสไปรษณีย์ : 26120 สังกัด : ไปรษณีย์นครนายก ที่อยู่ : 31 หมู่ 1 อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ : 0 3739 1292 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอองครักษ์ เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์นครนายก . รหัสไปรษณ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านนา

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ บ้านนา ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านนา (ปณ.นครนายก) รหัสไปรษณีย์ : 26110 สังกัด : ไปรษณีย์นครนายก ที่อยู่ : 28 หมู่ 10 ถ.สุวรรณศร อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 โทรศัพท์ : 0 3738 1935 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอบ้านนา เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์นครนายก . รหัสไป ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ โรงเรียนนายร้อย จปร.

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ โรงเรียนนายร้อย จปร. ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ โรงเรียนนายร้อย จปร. (ปณ.ร.ร. จปร.) รหัสไปรษณีย์ : 26001 สังกัด : ไปรษณีย์นครนายก ที่อยู่ : ภายในอาคารศูนย์สหกรณ์ บริเวณ รร.จปร. อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001 โทรศัพท์ : 0 3739 3059 พื้นที่รับผิดชอบ : โรงเรียนนายร ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ นครนายก

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ นครนายก ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ นครนายก (ปณ.นครนายก) รหัสไปรษณีย์ : 26000 สังกัด : ไปรษณีย์นครนายก ที่อยู่ : ข./1 248/11 ถ.ไชยพันธ์ อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ : 0 3731 1276 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอเมืองนครนายก เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์น ... Read More »

จังหวัดนครนายก สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจัจังหวัดนครนายก ชื่อไทย : จังหวัดนครนายก ชื่ออังกฤษ : Nakhon Nayok อักษรย่อ : นย. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก เนื้อที่ : 2,122 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 256,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสระบุรีและจั ... Read More »

รหัสไปรษณีย์นครนายก

รหัสไปรษณีย์นครนายก แยกตามอำเภอมีดังนี้ รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ 26000 …… อำเภอเมืองนครนายก ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครนายก 26001 …… อำเภอเมืองนครนายก เฉพาะตำบลพรหมณี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 ภายในบริเวณโรงเรียนนายร้อยจปร. และโรงเรียนปิยชาติ ใช้รหัสไปรษณีย์ 26001 ข ... Read More »

advertisements
Scroll To Top