Tag Archives: ธง

ธงอาเซียน และความหมายของธงสัญลักษณ์อาเซียน

ธงอาเซียน

สารบัญ/หมวดหมู่ : ธงอาเซียน ธงอาเซียน คืออะไร รูปร่างลักษณะของธงอาเซียน ความหมายของสีต่างๆในธงอาเซียน วิธีการประดับธง เฉดสีมาตรฐานของธงอาเซียน ขนาดของธงอาเซียน ————– advertisements ————– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || [] ... Read More »

ธงชาติไทย ประวัติและความหมายของสีในธงชาติไทย

ธงชาติไทย

ธงชาติไทย (Thailand National Flag) หรือธงไตรรงค์ เป็นสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยถูกประกาศใช้เป็นธงประจำชาติตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 แทนธงแบบเดิมที่มีรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลาง ซึ่งทำยากและใช้ไม่แพร่หลาย และมักจะมีกา ... Read More »

advertisements
Scroll To Top