Tag Archives: ที่ดิน

ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร มีกฎระเบียบในการครอบครองอย่างไรบ้าง

ที่ดิน ส.ป.ก.

ที่ดิน ส.ป.ก. คือ ที่ดินบริเวณที่ได้ประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยไม่สามารถนำมาออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ หรือจะเรียกกันง่ายๆ ก็คือ ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินที่ทางภาครัฐยกให้แก่เกษตรกรเพื่อสำหรับใช้เป็ ... Read More »

นส. 3 ก คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

นส. 3 ก

สำหรับ นส. 3 ก หรือครุฑเขียวนั้น คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน โดยออกให้ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยเป็น 1 ใน 3 ประเภท ที่แยกย่อยออกมาจาก นส. 3 หรือในชื่อเต็มว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่ง นส. 3 นั้นจะเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดิน ... Read More »

น.ส.3 ย่อมาจากอะไร คืออะไร หมายถึงอะไร

น.ส.3 ย่อมาจาก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน น.ส.3 คือ หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง น.ส.3 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. น.ส.3 ก. หมายถึง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ออกให้ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่าย ... Read More »

advertisements
Scroll To Top