Tag Archives: ทานตะวัน

ทานตะวัน ประโยชน์และสรรพคุณของต้นทานตะวัน

ทานตะวัน

ทานตะวัน (Sunflower) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกล้มลุก ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียก ทานตะวัน, บัวตอง, บัวทอง ส่วนภาคกลางเรียก ทานตะวัน, ชอนตะวัน สำหรับภาคใต้เรียก ทานหวัน และภาคตะวันตกเฉียงเหนือเรียก บัวทอง, บัวผัด เป็นต้น ซึ่งต้นทานตะวันนั้นเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบอเมริกากลาง ... Read More »

advertisements
Scroll To Top