Tag Archives: ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกกี่เท่า

คำถาม… ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกกี่เท่า? เฉลย… ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลก ประมาณ 1,286,000 เท่า การเปรียบเทียบของดวงอาทิตย์และโลกนั้น เราจะใช้วิธีคำนวณปริมาตรของดาวทั้งสองเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ โดยเราอนุมานได้ว่าดวงอาทิตย์และโลกมีสัญฐานกลม ดังนั้นเราจะใช้สูตรการหาปริมาตรทรงกลมใน ... Read More »

ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ใช้เวลากี่วัน

ดวงจันทร์หมุนรอบโลก

ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลา 27.3 วัน การคำนวณระยะเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบนั้น มีการคำนวณหรือมีเกณฑ์พิจารณา 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. Sidereal Period Sidereal Period หรือ คาบการโคจรแบบดาราคติ เป็นการคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์โดยอ้างอิงตำแหน่งดาวฤกษ์อื่นเป็นจุดอ้างอิง หรือเรียกได้ว่าเป ... Read More »

โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วเท่าใด

เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลา 1 ปี หรือ 365.25 วัน (0.25 วันที่เพิ่มมานี้คือเหตุผลที่ว่า ทำไมเดือนกุมภาพันธ์ถึงมี 29 วันในทุก ๆ 4 ปี) วันนี้เราจะมาลองคำนวนกันว่า จริง ๆ แล้วโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วเท่าไหร่ … โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วเท ... Read More »

advertisements
Scroll To Top