Tag Archives: ดวงจันทร์

ดวงจันทร์มีแรงดึงดูด (แรงโน้มถ่วง) หรือไม่

แรงดึงดูดของดวงจันทร์

คำถาม… ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดหรือไม่? เฉลย… คำตอบคือ ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดเช่นเดียวกับโลก ตามหลักการทางฟิสิกส์แล้ว ทุกสิ่งที่มีมวลย่อมมีแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วง ซึ่งสามารถบิดหรือโค้งงอกาลอวกาศ (Space-time) รอบตัวมันได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีสัมพัทภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ดังนั้นดวงจั ... Read More »

โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า?

โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า

คำถาม… โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า? เฉลย… โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์ ประมาณ 50 เท่า การเปรียบเทียบของดวงดาว นักวิทยาศาสตร์จะใช้ปริมาตรเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ ซึ่งเราอนุมานได้ว่าโลกและดวงจันทร์มีสัญฐานกลม ดังนั้นเราสามารถหาปริมาตรของโลกและดวงจันทร์ได้จากสูตรการหาปริมาตรทรงกลมนั ... Read More »

รู้หรือไม่ … ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลากี่วัน

ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง

คำถาม… รู้หรือไม่ … ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลากี่วัน? คำตอบ… ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใช้เวลา 29.5 วัน โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ (Earth’s day) ใช้เวลา 1 วัน ในขณะที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ (Moon’s day) ใช้เวลา 29.5 วัน หรือ 29.5 Earth’s day โดยท ... Read More »

รู้หรือไม่ … ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกเท่าใด

คำถาม… รู้หรือไม่ … ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกเท่าใด? เฉลย… ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลก 384,400 กิโลเมตร (โดยเฉลี่ย) ดวงจันทร์ คือ ดาวบริวารหนึ่งเดียวของโลก โดยโคจรรอบโลกเป็นรูปวงรีเล็กน้อย (เกือบกลม) ซึ่งการโคจรรอบโลก 1 รอบกินเวลา 27.3 วัน โดยมีระยะห่างจากโลกโดยเฉลี่ยเท่ากับ 38 ... Read More »

ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ใช้เวลากี่วัน

ดวงจันทร์หมุนรอบโลก

ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลา 27.3 วัน การคำนวณระยะเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบนั้น มีการคำนวณหรือมีเกณฑ์พิจารณา 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. Sidereal Period Sidereal Period หรือ คาบการโคจรแบบดาราคติ เป็นการคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์โดยอ้างอิงตำแหน่งดาวฤกษ์อื่นเป็นจุดอ้างอิง หรือเรียกได้ว่าเป ... Read More »

advertisements
Scroll To Top