Tag Archives: ชัยนาท

ที่ทำการไปรษณีย์ สรรพยา

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ สรรพยา ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ สรรพยา รหัสไปรษณีย์ : 17150 สังกัด : ไปรษณีย์ชัยนาท ที่อยู่ : 213 หมู่ 4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จังวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 0 5649 9116 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอสรรพยา เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ชัยนาท . รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารห ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ สรรคบุรี

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ สรรคบุรี ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ : 17140 สังกัด : ไปรษณีย์ชัยนาท ที่อยู่ : 1/4 หมู่ 8 ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 โทรศัพท์ : 0 5648 1463 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอสรรคบุรี เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ชัยนา ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยงู

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยงู ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยงู รหัสไปรษณีย์ : 17160 สังกัด : ไปรษณีย์ชัยนาท ที่อยู่ : 62 หมู่ 14 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.ห้วยงู อ.หันคา จังหวัดชัยนาท 17160 โทรศัพท์ : 0 5648 9124 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอหันคา เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ชัยนาท . รหัสไปรษณีย์ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ หันคา

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ หันคา ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ หันคา รหัสไปรษณีย์ : 17130 สังกัด : ไปรษณีย์ชัยนาท ที่อยู่ : 250/1 หมู่ 1 ถ.นายอากร ต.หันคา อ.หันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 0 5645 1188 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอหันคา เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ชัยนาท . รหัสไปรษณีย์ไทย . ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ วัดสิงห์

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ วัดสิงห์ ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ : 17120 สังกัด : ไปรษณีย์ชัยนาท ที่อยู่ : 60 ถ.ภูสุวรรณวิถี ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120 โทรศัพท์ : 0 5646 1315 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอวัดสิงห์ เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ชัยนาท . รหัสไปร ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ หางน้ำสาคร

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ หางน้ำสาคร ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ หางน้ำสาคร รหัสไปรษณีย์ : 17170 สังกัด : ไปรษณีย์ชัยนาท ที่อยู่ : 67/1 หมู่ 4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 โทรศัพท์ : 0 5643 1370 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอมโนรมย์ เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ชัยนาท . รหัสไปรษณ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ มโนรมย์

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ มโนรมย์ ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ : 17110 สังกัด : ไปรษณีย์ชัยนาท ที่อยู่ : 173/4 หมู่ 3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110 โทรศัพท์ : 0 5649 1232 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอมโนรมย์ เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ชัยนาท . รหัสไปรษณีย์ไทย ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ ชัยนาท

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ชัยนาท ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ : 17000 สังกัด : ไปรษณีย์ชัยนาท ที่อยู่ : 302/1 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 0 5641 1226 พื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอเมืองชัยนาท เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ชัยนาท . รหัสไปร ... Read More »

จังหวัดชัยนาท สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยนาท ชื่อไทย : จังหวัดชัยนาท ชื่ออังกฤษ : Chai Nat อักษรย่อ : ชน. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 2,470 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 333,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสุพรร ... Read More »

รหัสไปรษณีย์ชัยนาท

รหัสไปรษณีย์ชัยนาท แยกตามอำเภอมีดังนี้ รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ 17000 …… อำเภอเมืองชัยนาท ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชัยนาท 17120 …… อำเภอเมืองชัยนาท เฉพาะตำบลหาดท่าเสา เฉพาะหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ใช้รหัส 17120 ของที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ 17110 …… อำเภอมโ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top