Tag Archives: จังหวัด

จังหวัดหนองบัวลำภู สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดหนองบัวลำภู ชื่อไทย : จังหวัดหนองบัวลำภู ชื่ออังกฤษ : Nong Bua Lam Phu อักษรย่อ : นภ. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 3,859 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 507,137 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานี – ทิศใต้ ติดกับจัง ... Read More »

จังหวัดอ่างทอง สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอ่างทอง ชื่อไทย : จังหวัดอ่างทอง ชื่ออังกฤษ : Ang Thong อักษรย่อ : อท. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 968 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 284,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันอ ... Read More »

จังหวัดอุดรธานี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี ชื่อไทย : จังหวัดอุดรธานี ชื่ออังกฤษ : Udon Thani อักษรย่อ : อด. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 11,730 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,564,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดหนองคาย – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดส ... Read More »

จังหวัดอุทัยธานี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุทัยธานี ชื่อไทย : จังหวัดอุทัยธานี ชื่ออังกฤษ : Uthai Thani อักษรย่อ : อน. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 6,730 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 330,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครสวรรค์ – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครสวรรค์และจ ... Read More »

จังหวัดอุตรดิตถ์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อไทย : จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่ออังกฤษ : Uttaradit อักษรย่อ : อต. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 7,838 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 461,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน – ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศ ... Read More »

จังหวัดอุบลราชธานี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อไทย : จังหวัดอุบลราชธานี ชื่ออังกฤษ : Ubon Ratchathani อักษรย่อ : อบ. ภาค : ตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : เนื้อที่ : 16,112 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,836,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและประเทศลาว – ทิศตะวั ... Read More »

จังหวัดอำนาจเจริญ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอำนาจเจริญ ชื่อไทย : อำนาจเจริญ ชื่ออังกฤษ : Amnat Charoen อักษรย่อ : อจ. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 3,161.248 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 374,698 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร – ทิศตะว ... Read More »

ดอกไม้ประจำจังหวัด 77 จังหวัดทั่วไทย…

ดอกไม้ประจำจังหวัด

จังหวัดต่างๆในประเทศไทยส่วนมากจะมีดอกไม้ประจำจังหวัด มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้น (5 จังหวัด) ที่ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้ที่แต่ละจังหวัดเลือกมาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของตนนั้น ก็มักจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามและมีความหมายต่อท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อนๆรู้จักดอกไม้เหล่านี้มากน้อยขนาดไหน มาลองดูกันครับ… & ... Read More »

ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

จังหวัดในภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มาก มีพรมแดนติดทะเลอ่าวไทยและประเทศกัมพูชา มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น พัทยา บางแสน บ้านเพ เกาะเสม็ด เกาะล้าน เกาะช้าง แหลมแม่พิมพ์ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากมาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบทั ... Read More »

ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

จังหวัดในภาคตะวันตก

ภาคตะวันตกเดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง แต่ปัจจุบันได้ถูกแบ่งแแยกออกมาเป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทย ประกอบไปด้วยภูเขาสลับที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีและ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top