Tag Archives: จังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงคราม ชื่อไทย : จังหวัดสมุทรสงคราม ชื่ออังกฤษ : Samut Songkhram อักษรย่อ : สส. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 416 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 194,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร – ทิศตะวันออก ติด ... Read More »

จังหวัดสมุทรสาคร สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร ชื่อไทย : จังหวัดสมุทรสาคร ชื่ออังกฤษ : Samut Sakhon อักษรย่อ : สค. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 872 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 520,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครปฐม – ทิศตะวันออก ติดกับกรุงเทพมหานคร – ทิ ... Read More »

จังหวัดสระแก้ว สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสระแก้ว ชื่อไทย : จังหวัดสระแก้ว ชื่ออังกฤษ : Sa Kaeo อักษรย่อ : สก. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 7,195 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 550,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา – ทิศตะวันออก ติดกับประเ ... Read More »

จังหวัดสระบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสระบุรี ชื่อไทย : จังหวัดสระบุรี ชื่ออังกฤษ : Sara Buri อักษรย่อ : สบ. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 3,576 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 630,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครนายก ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครราชสีมา ... Read More »

จังหวัดสิงห์บุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อไทย : จังหวัดสิงห์บุรี ชื่ออังกฤษ : Sing Buri อักษรย่อ : สห. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 822 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 213,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดชัยนาทและจังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต้ ติดกับจังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันออก ติ ... Read More »

จังหวัดสุโขทัย สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย ชื่อไทย : จังหวัดสุโขทัย ชื่ออังกฤษ : Sukhothai อักษรย่อ : สท. ภาค : ภาคกลางตอนบน พิกัด : – เนื้อที่ : 6,596 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 603,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ – ทิศใต้ ติดกับกำแพงเพชรและ ... Read More »

จังหวัดสุพรรณบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อไทย : จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่ออังกฤษ : Suphan Buri อักษรย่อ : สพ. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 5,358 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 848,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : สุพรรณบุรีอยู่ติดกับจังหวัดต่างมากมาย ดังนี้ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดส ... Read More »

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อไทย : จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่ออังกฤษ : Surat Thani อักษรย่อ : สฎ. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 12,891 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,030,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร – ทิศใต้ ติดกับจังหวั ... Read More »

จังหวัดสุรินทร์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ ชื่อไทย : จังหวัดสุรินทร์ ชื่ออังกฤษ : Surin อักษรย่อ : สร. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 8,124 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,388,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ อยู่ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม – ทิศใต้ ต ... Read More »

จังหวัดหนองคาย สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดหนองคาย ชื่อไทย : จังหวัดหนองคาย ชื่ออังกฤษ : Nong Khai อักษรย่อ : นค. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 3,027 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 515,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับประเทศสปป.ลาว – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดบึงกาฬ & ... Read More »

advertisements
Scroll To Top