Tag Archives: จังหวัด

จังหวัดราชบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี ชื่อไทย : จังหวัดราชบุรี ชื่ออังกฤษ : Ratchaburi อักษรย่อ : รบ. ภาค : ภาคตะวันตก พิกัด : – เนื้อที่ : 5,196 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 850,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี – ทิศใต้ ติดกับจังหวัดเพชรบุรี – ทิศ ... Read More »

จังหวัดลพบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดลพบุรี ชื่อไทย : จังหวัดลพบุรี ชื่ออังกฤษ : Lop Buri อักษรย่อ : ลบ. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 6,200 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 758,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชั ... Read More »

จังหวัดลำปาง สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดลำปาง ชื่อไทย : จังหวัดลำปาง ชื่ออังกฤษ : Lampang อักษรย่อ : ลป. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 12,534 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 754,900 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดพะเยา ... Read More »

จังหวัดลำพูน สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดลำพูน ชื่อไทย : จังหวัดลำพูน ชื่ออังกฤษ : Lamphun อักษรย่อ : ลพ. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 4,506 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 405,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดลำปาง – ทิศใต้ ติด ... Read More »

จังหวัดเลย สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเลย

จังหวัดเลย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเลย ชื่อไทย : จังหวัดเลย ชื่ออังกฤษ : Loei อักษรย่อ : ลย. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 11,424 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 632,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับประเทศลาว ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบั ... Read More »

จังหวัดศรีสะเกษ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีษะเกษ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดศรีสะเกษ ชื่อไทย : จังหวัดศรีสะเกษ ชื่ออังกฤษ : Si Sa Ket อักษรย่อ : ศก. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 8,840 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,462,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด & ... Read More »

จังหวัดสกลนคร สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร ชื่อไทย : จังหวัดสกลนคร ชื่ออังกฤษ : Sakon Nakhon อักษรย่อ : สน. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 9,606 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,134,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย – ทิศตะวันออก จ ... Read More »

จังหวัดสงขลา สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสงขลา ชื่อไทย : จังหวัดสงขลา ชื่ออังกฤษ : Songkhla อักษรย่อ : สข. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 7,394 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,390,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง – ทิศตะวันออก ติดต่ออ่าวไทย &# ... Read More »

จังหวัดสตูล สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสตูล ชื่อไทย : จังหวัดสตูล ชื่ออังกฤษ : Satun อักษรย่อ : สต. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดา ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดา ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก เนื้อที่ : 2,479 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 310,000 คน จังหวัดที่อยู ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการ ชื่อไทย : จังหวัดสมุทรปราการ ชื่ออังกฤษ : Samut Prakan อักษรย่อ : สป. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 1,004 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,240,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ภาคเหนือ ติดกับ กรุงเทพมหานคร – ภาคใต้ ติดกับ อ่าวไทย – ภาค ... Read More »

advertisements
Scroll To Top