Tag Archives: จังหวัด

จังหวัดพะเยา สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพะเยา ชื่อไทย : จังหวัดพะเยา ชื่ออังกฤษ : Phayao อักษรย่อ : พย. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 6,335 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 487,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเชียงราย – ทิศใต้ ติดกับจังหวัดแพร่ – ทิศตะวันออก ติดกับ ... Read More »

จังหวัดภูเก็ต สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต ชื่อไทย : จังหวัดภูเก็ต ชื่ออังกฤษ : Phuket อักษรย่อ : ภก. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 543 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 370,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : จังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะอยู่กลางทะเล จึงไม่มีจังหวัดที่อยู่ติดกัน ————– ... Read More »

จังหวัดมหาสารคาม สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคาม ชื่อไทย : จังหวัดมหาสารคาม ชื่ออังกฤษ : Maha Sarakham อักษรย่อ : มค. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 5,292 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 955,600 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ – ทิศใต ... Read More »

จังหวัดมุกดาหาร สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดมุกดาหาร ชื่อไทย : จังหวัดมุกดาหาร ชื่ออังกฤษ : Mukdahan อักษรย่อ : มห. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 4,340 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 344,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม – ทิศตะวันออก ติดก ... Read More »

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชื่อไทย : จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชื่ออังกฤษ : Mae Hong Son อักษรย่อ : มส. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 12,681 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 247,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่า – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ R ... Read More »

จังหวัดระนอง สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดระนอง ชื่อไทย : จังหวัดระนอง ชื่ออังกฤษ : Ranong อักษรย่อ : รน. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 3,298 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 175,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดชุมพรและประเทศพม่า – ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ ... Read More »

จังหวัดยะลา สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดยะลา ชื่อไทย : จังหวัดยะลา ชื่ออังกฤษ : Yala อักษรย่อ : ยล. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 4,521 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 506,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี – ทิศใต้ ติดกับประเทศมาเลเซีย – ทิศตะวั ... Read More »

จังหวัดยโสธร สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดยโสธร ชื่อไทย : จังหวัดยโสธร ชื่ออังกฤษ : Yasothon อักษรย่อ : ยส. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : ละติจูด 15° 47´.6 เหนือ ลองจิจูด 104° 08´.7 ตะวันออก เนื้อที่ : 4,161 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 540,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดมุกดาหาร ... Read More »

จังหวัดร้อยเอ็ด สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อไทย : จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่ออังกฤษ : Roi Et อักษรย่อ : รอ. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 8,299 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,308,958 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดยโ ... Read More »

จังหวัดระยอง สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดระยอง ชื่อไทย : จังหวัดระยอง ชื่ออังกฤษ : Rayong อักษรย่อ : รย. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 3,552 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 661,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดชลบุรี ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันตก ... Read More »

advertisements
Scroll To Top