Tag Archives: จังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อไทย : จังหวัดปราจีนบุรี ชื่ออังกฤษ : Prachin Buri อักษรย่อ : ปจ. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 4,762 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 476,2000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมา – ทิศตะวันออก ... Read More »

จังหวัดปัตตานี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดปัตตานี ชื่อไทย : จังหวัดปัตตานี ชื่ออังกฤษ : Pattani อักษรย่อ : ปน. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 1,940 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 679,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ภาคเหนือ ติดกับอ่าวไทย ภาคใต้ ติดกับจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ภาคตะวันออก ติดกับอ่าวไทย ภาค ... Read More »

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดอยุธยา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจัจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อไทย : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่ออังกฤษ : Phra Nakhon Si Ayutthaya อักษรย่อ : อย. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 2,557 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 798,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดลพบุรี อ่างทองและสระบุรี ทิศใต้ ติดกั ... Read More »

จังหวัดพังงา สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพังงา ชื่อไทย : จังหวัดพังงา ชื่ออังกฤษ : Phangnga อักษรย่อ : พง. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 4,171 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 259,400 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดระนอง – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ ... Read More »

จังหวัดพัทลุง สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพัทลุง ชื่อไทย : จังหวัดพัทลุง ชื่ออังกฤษ : Phatthalung อักษรย่อ : พท. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 3,424 กิโลเมตร จำนวนประชากร : 518,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ทิศตะวันออก ติ ... Read More »

จังหวัดพิจิตร สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพิจิตร ชื่อไทย : จังหวัดพิจิตร ชื่ออังกฤษ : Phichit อักษรย่อ : พจ. ภาค : ภาคกลางตอนบน พิกัด : – เนื้อที่ : 4,531 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 549,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพิษณุโลก – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ – ท ... Read More »

จังหวัดพิษณุโลก สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลก ชื่อไทย : จังหวัดพิษณุโลก ชื่ออังกฤษ : อักษรย่อ : พล. ภาค : ภาคกลางตอนบน พิกัด : – เนื้อที่ : 10,815 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 856,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์และ สปป.ลาว – ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพิจิตร – ... Read More »

จังหวัดเพชรบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี ชื่อไทย : จังหวัดเพชรบุรี ชื่ออังกฤษ : Phetchaburi อักษรย่อ : พบ. ภาค : ภาคตะวันตก พิกัด : – เนื้อที่ : 6,225 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 471,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม – ทิศใต้ ติดกับจังหว ... Read More »

จังหวัดเพชรบูรณ์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อไทย : จังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่ออังกฤษ : Phetchabun อักษรย่อ : พช. ภาค : ภาคกลางตอนบน พิกัด : – เนื้อที่ : 12,688 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 994,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเลย – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดขอนแก่นและจังห ... Read More »

จังหวัดแพร่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดแพร่ ชื่อไทย : จังหวัดแพร่ ชื่ออังกฤษ : Phrae อักษรย่อ : พร. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 6,538 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 456,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพะเยาและน่าน – ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดน่าน – ทิศตะวันตก ต ... Read More »

advertisements
Scroll To Top