Tag Archives: จังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ ชื่อไทย : จังหวัดชัยภูมิ ชื่ออังกฤษ : Chaiyaphum อักษรย่อ : ชย. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 12,778 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,136,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครร ... Read More »

จังหวัดชุมพร สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชุมพร ชื่อไทย : จังหวัดชุมพร ชื่ออังกฤษ : Chumphon อักษรย่อ : ชพ. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 6,010 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 498,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก ติดกับทะเลอ่าวไ ... Read More »

จังหวัดเชียงราย สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ชื่อไทย : จังหวัดเชียงราย ชื่ออังกฤษ : Chiang Rai อักษรย่อ : ชร. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 11,678 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,204,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่าและ สปป.ลาว ทิศตะวันออก ติดกับ สปป.ลาว จังหวัดพะเยาและจังหว ... Read More »

จังหวัดเชียงใหม่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อไทย : จังหวัดเชียงใหม่ ชื่ออังกฤษ : Chiang Mai อักษรย่อ : ชม. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 20,107 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,667,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่า ทิศใต้ ติดกับจังหวัดตาก ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดเชียงราย ... Read More »

จังหวัดตรัง สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตรัง ชื่อไทย : จังหวัดตรัง ชื่ออังกฤษ : Trang อักษรย่อ : ตง. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 4,918 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 636,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดพัทลุง ทิศใต้ ติดกับจังหว ... Read More »

จังหวัดตราด สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตราด

จังหวัดตราด

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตราด ชื่อไทย : จังหวัดตราด ชื่ออังกฤษ : Trat อักษรย่อ : ตร. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 2,819 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 224,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับประเทศกัมพูชาและจังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา ทิศใต้ ติดกับทะเลอ่า ... Read More »

จังหวัดตาก สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตาก ชื่อไทย : จังหวัดตาก ชื่ออังกฤษ : Tak อักษรย่อ : ตก. ภาค : ภาคตะวันตก พิกัด : – เนื้อที่ : 16,407 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 532,400 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทางเหนือ ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง ทางตะวันออก ติดกับจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร นค ... Read More »

จังหวัดนครนายก สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจัจังหวัดนครนายก ชื่อไทย : จังหวัดนครนายก ชื่ออังกฤษ : Nakhon Nayok อักษรย่อ : นย. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก เนื้อที่ : 2,122 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 256,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสระบุรีและจั ... Read More »

จังหวัดนครปฐม สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม ชื่อไทย : จังหวัดนครปฐม ชื่ออังกฤษ : Nakhon Pathom อักษรย่อ : นฐ. ภาค : ภาคตะวันตก พิกัด : อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 พิลิปดา เส้นลองติจูดที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 พิลิปดา เนื้อที่ : 2,168 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 882,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกั ... Read More »

จังหวัดนครพนม สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครพนม ชื่อไทย : จังหวัดนครพนม ชื่ออังกฤษ : Nakhon Phanom อักษรย่อ : นพ. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 5,513 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 711,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบึงกาฬ ทิศตะวันออก ติดกับ สปป.ลาว ทิศใต้ ติดกับจังหวัด ... Read More »

advertisements
Scroll To Top