Tag Archives: จังหวัด

จังหวัดใดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร

สมุทรสงคราม

คำถาม… จังหวัดใดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร เฉลย… จังหวัดใดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามหรือที่คนทั่วไปจะรู้จักและเรียกติดปากกันว่าแม่กลอง ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง ทิศเหนือติดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร ทิศตะวันออกติดอ่า ... Read More »

จังหวัดกระบี่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ ชื่อไทย : จังหวัดกระบี่ ชื่ออังกฤษ : Krabi อักษรย่อ : กบ. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 4,709 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 451,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ ติดกับจังหวัดตรังและทะเลอันดามัน ทิศตะวัน ... Read More »

จังหวัดกาญจนบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี ชื่อไทย : จังหวัดกาญจนบุรี ชื่ออังกฤษ : Kanchanaburi อักษรย่อ : กจ. ภาค : ภาคตะวันตก พิกัด : – เนื้อที่ : 19,483 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 843,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ ติดกับจังหวัดราชบุรี ทิศตะวั ... Read More »

จังหวัดกาฬสินธุ์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อไทย : จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่ออังกฤษ : Kalasin อักษรย่อ : กส. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 6,947 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 984,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดมุก ... Read More »

จังหวัดกำแพงเพชร สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดกำแพงเพชร ชื่อไทย : จังหวัดกำแพงเพชร ชื่ออังกฤษ : Kamphaeng Phet อักษรย่อ : กพ. ภาค : ภาคกลางตอนบน พิกัด : – เนื้อที่ : 8,607 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 729,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครสวรรค์ ทิศต ... Read More »

จังหวัดขอนแก่น สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น ชื่อไทย : จังหวัดขอนแก่น ชื่ออังกฤษ : Khon Kaen อักษรย่อ : ขก. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 10,886 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,782,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ... Read More »

จังหวัดจันทบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี ชื่อไทย : จังหวัดจันทบุรี ชื่ออังกฤษ : Chanthaburi อักษรย่อ : จบ. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 6,338 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 524,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันออก ติด ... Read More »

จังหวัดฉะเชิงเทรา สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อไทย : จังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่ออังกฤษ : Chachoengsao อักษรย่อ : ฉช. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 5,351 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 690,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก ทิศใต้ ติดกับจังหวัดชลบุรีแล ... Read More »

จังหวัดชลบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี ชื่อไทย : จังหวัดชลบุรี ชื่ออังกฤษ : Chon Buri อักษรย่อ : ชบ. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 4,363 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,390,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใต้ ติดกับจังหวัดระยอง ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเ ... Read More »

จังหวัดชัยนาท สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยนาท ชื่อไทย : จังหวัดชัยนาท ชื่ออังกฤษ : Chai Nat อักษรย่อ : ชน. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 2,470 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 333,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสุพรร ... Read More »

advertisements
Scroll To Top