Tag Archives: ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น ชื่อไทย : จังหวัดขอนแก่น ชื่ออังกฤษ : Khon Kaen อักษรย่อ : ขก. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 10,886 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,782,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ... Read More »

รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น แยกตามอำเภอมีดังนี้ รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ 40000 …… อำเภอเมืองขอนแก่น ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น 40260 …… อำเภอเมืองขอนแก่น เฉพาะตำบลท่าพระและตำบลดอนหัน ใช้รหัสไปรษณีย์ 40260 40002 …… อำเภอเมืองขอนแก่น เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ ภูผาม่าน ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ ภูผาม่าน (ปณ.ภูผาม่าน) รหัสไปรษณีย์ : 40350 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ : 189 หมู่ 6 ถนนหนองเขียด-วังสวาป ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์ : 0 4339 6032 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอภูผาม่าน เรื่องที่เกี่ยวข้อ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ เปือยน้อย ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ เปือยน้อย (ปณ.เปือยน้อย) รหัสไปรษณีย์ : 40340 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ : 25 หมู่ 1 ถนนโนนเมืองพัฒนา ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340 โทรศัพท์ : 0 4349 4052 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอเปือยน้อย เรื่องที่เกี่ยวข้ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ แวงใหญ่ ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ แวงใหญ่ (ปณ.แวงใหญ่) รหัสไปรษณีย์ : 40330 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ : 227 หมู่ 3 ถนนชนบท-กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทรศัพท์ : 0 4349 6050 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอแวงใหญ่ เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ พระยืน ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ พระยืน (ปณ.พระยืน) รหัสไปรษณีย์ : 40320 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ : 199 หมู่ 1 ถนนขอนแก่น-มัญจาคีรี ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 โทรศัพท์ : 0 4326 6081 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอพระยืน เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษ ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ เขาสวนกวาง ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ เขาสวนกวาง (ปณ.เขาสวนกวาง) รหัสไปรษณีย์ : 40280 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ : 179 หมู่ 11 ถนนพิทักษ์ประชา ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ : 0 4344 9122 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอเขาสวนกวาง เรื่องที่เกี่ย ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ บ้านฝาง ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านฝาง (ปณ.บ้านฝาง) รหัสไปรษณีย์ : 40270 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ : 242 หมู่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์ : 0 4326 9111 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอบ้านฝาง เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณี ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ อุบลรัตน์ ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ อุบลรัตน์ (ปณ.อุบลรัตน์) รหัสไปรษณีย์ : 40250 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ : 110 หมู่ 4 ถนนอุบลรัตน์-ขอนแก่น ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์ : 0 4344 6107 พื้นที่ให้บริการ : อำเภออุบลรัตน์ เรื่อง ... Read More »

ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดที่ทำการไปรษณีย์ แวงน้อย ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ แวงน้อย (ปณ.แวงน้อย) รหัสไปรษณีย์ : 40230 สังกัด : ไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ : 4 หมู่ 12 ซ.เทศบาล 7 ถ.พล-ชัยภูมิ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์ : 0 4349 9043 พื้นที่ให้บริการ : อำเภอแวงน้อย เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ... Read More »

advertisements
Scroll To Top