Tag Archives: กิโลเมตร

1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับเท่าไร

ตารางกิโลเมตร (Square Kilometer) เท่ากับเท่าไร หลายคนคงเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจเสมอเมื่อเห็นหน่วยนี้ วันนี้เรามีเฉลยกันครับว่าแท้ที่จริงแล้ว 1 ตารางกิโลเมตร มีค่าเท่ากับเท่าไรกันบ้าง คำว่าตารางกิโลเมตรนั้นเป็นหน่วยวัดขนาดพื้นที่ ซึ่งมีขนาดเท่ากับพื้นที่กว้าง 1 กิโลเมตรและยาว 1 กิโลเมตรนั่นเอง 1 ตารางก ... Read More »

advertisements
Scroll To Top