ดัชนี sSET คืออะไร มีหุ้นตัวไหนบ้าง

ดัชนี sSET คือ ดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่เดิม กลุ่มหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอและมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กำหนด

หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า หุ้นกลุ่ม sSET เป็นหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากจากกลุ่ม SET100 เป็นหุ้นของบริษัทขนาดกลางที่มีสภาพคล่อง มีการซื้อขายในตลาดอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

หุ้นที่อยู่ในดัชนี sSET ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– เป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในดัชนี SET100
– มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในลำดับตั้งแต่ 90% ขึ้นไปแต่ไม่เกินลำดับที่ 98% ของหุ้นสามัญทั้งตลาดเมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย
– สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
– จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
– ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

โดยที่ดัชนี sSET มีดัชนีเริ่มต้นที่ 1,000 จุด และใช้วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นวันฐาน หรือวันเริ่มต้นคำนวณดัชนี

หุ้นในกลุ่ม sSET มีดังต่อไปนี้

อักษรย่อหลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ ตลาด
AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) SET
AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) SET
ALT บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) SET
AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) SET
APCO บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) SET
APCS บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) SET
ASAP บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) SET
ASIAN บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) SET
ASK บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET
AYUD บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) SET
BFIT บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) SET
BIG บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
BJCHI บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET
BR บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) SET
BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) SET
BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) SET
CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
COL บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) SET
CWT บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) SET
DEMCO บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) SET
ESTAR บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) SET
FN บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) SET
GJS บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) SET
HTC บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) SET
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
IHL บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) SET
III บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET
JCK บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET
JMART บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) SET
JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) SET
JWD บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET
KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) SET
KCAR บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) SET
KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
KSL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) SET
LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) SET
LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) SET
LOXLEY บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) SET
LPH บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) SET
LST บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
MACO บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) SET
MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) SET
MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) SET
MK บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) SET
MODERN บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
MONO บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
NNCL บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) SET
NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) SET
NVD บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) SET
NYT บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) SET
PACE บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
PCSGH บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET
PDI บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET
PF บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) SET
PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) SET
PREB บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) SET
PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
PYLON บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) SET
RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) SET
RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) SET
RML บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) SET
ROJNA บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) SET
RSP บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) SET
S11 บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SET
SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SCN บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) SET
SEAFCO บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) SET
SENA บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
SF บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) SET
SKN บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) SET
SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) SET
SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) SET
SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) SET
SQ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
SRICHA บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) SET
SUSCO บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) SET
SVI บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) SET
SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) SET
THE บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) SET
THRE บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) SET
THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) SET
TIP บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
TIPCO บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) SET
TK บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) SET
TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
TLUXE บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) SET
TMT บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) SET
TNR บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) SET
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) SET
TTCL บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) SET
TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) SET
U บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) SET
UNIQ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) SET
UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) SET
VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) SET
VNG บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
WICE บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top