รายละเอียดของมลรัฐเซาท์ดาโกตา (South Dakota)

รัฐเซาท์ดาโกตา

ตำแหน่งของรัฐเซาท์ดาโกตา

รายละเอียดของมลรัฐ South Dakota มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : South Dakota
ชื่อภาษาไทย : เซาท์ดาโกตา
อักษรย่อ : SD
ชื่อเล่น : The Mount Rushmore State
เมืองหลวง : Pierre
เมืองใหญ่ที่สุด : Sioux Falls
เนื้อที่ : 199,729 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 869,666 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 4.33 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 55,065 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 1 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 3 คน
Time zone : GMT-6.00 และ GMT-7.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

South Dakota

ตราประจำรัฐ South Dakota

South Dakota

ธงประจำรัฐ South Dakota

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top