รายละเอียดของมลรัฐเซาท์แคโรไลนา (South Carolina)

รัฐเซาท์แคโรไลนา

ตำแหน่งของรัฐเซาท์แคโรไลนา

รายละเอียดของมลรัฐ South Carolina มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : South Carolina
ชื่อภาษาไทย : เซาท์แคโรไลนา
อักษรย่อ : SC
ชื่อเล่น : The Palmetto State
เมืองหลวง : Columbia
เมืองใหญ่ที่สุด : Charleston
เนื้อที่ : 82,931 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 5,024,369 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 60.6 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 46,360 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 7 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 9 คน
Time zone : GMT-5.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

South Carolina

ตราประจำรัฐ South Carolina

South Carolina

ธงประจำรัฐ South Carolina

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top