PPI ย่อมาจากอะไร

PPI ย่อมาจาก Pixel Per Inch หรือจำนวนจุดให้สีต่อตารางนิ้ว

PPI เป็นหน่วยที่นิยมมาใช้ในการบอกคุณลักษณะของหน้าแสดงผลสมาร์ทโฟน แทบเล็ต จอคอมพิวเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์ โดยสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆว่า ยิ่งจอแสดงผลตัวไหนมีค่า PPI สูง ก็จะมีความคมชัดของภาพมาก ให้ลายละเอียดของภาพได้มากกว่าหน้าจอที่มี PPI ต่ำ

หมายเหตุ สายตามนุษย์สามารถแยกแยะความแตกต่างของภาพได้ไม่เกิน 300 PPI นั่นหมายความว่า หน้าจอแสดงผลที่มีความละเอียดตั้งแต่ 300 PPI ขึ้นไป เราสามารถแยกความแตกต่างได้นั่นเอง

…พบกับ เกร็ดความรู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top