ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร ใครรู้บ้าง?

คำถาม…

ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร ใครรู้บ้าง?

เฉลย…

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ Organic Fertilizer คือปุ๋ยที่ได้มาจากซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ต่าง ๆ มีทั้งแบบนำมาใส่ต้นไม้ได้โดยตรงเช่นมูลสัตว์ และแบบต้องหมักก่อนเพื่อให้เกิดการย่อยสลาย ทำให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่าย เช่น ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ปุ๋ยอินทรีย์นั้น มีวัตถุประสงค์การใช้งานเช่นเดียวกับปุ๋ยเคมี กล่าวคือเพื่อให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี โดยปุ๋ยอินทรีย์มีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบมากกว่าปุ่ยเคมีที่มีขายตามท้องตลาด เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ผง ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด มูลสัตว์อัดเม็ด ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น

ปุ๋ยอินทรีย์

มูลไก่อัดเม็ด หนึ่งในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีควรมีธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) หรือธาตุอาหาร NPK อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ควรมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมอื่น ๆ สำหรับพืชด้วย เช่น แคลเซียม (C) แมกนีเซียม (Mg) กำมะถัน (S) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) โบรอน (B) โมลิบดินัม (Mo) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และคลอรีน (Cl)

ปุ๋ยอินทรีย์อาจจะให้ผลในการบำรุงพืชช้ากว่าปุ๋ยเคมี แต่ในระยะยาวจะช่วยบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์ ไม่เสื่อมโทรมเร็ว ลดอาการดินเปรี้ยวและเค็มจากสารเคมี และที่สำคัญมีราคาต่ำกว่าปุ๋ยเคมีค่อนข้างมาก

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top