NPK คืออะไร มีธาตุอาหารอะไรบ้าง มีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร

NPK นั้นเป็นธาตุอาหารหลักของพืชหรือสูตรปุ๋ยเคมีที่นำมาผสมเอง ซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆ ที่ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดย NPK เป็นการนำธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืช 3 ชนิด มารวมกันให้ได้น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ซึ่งเป็นสูตรปุ๋ยที่พืชจะสามารถเจริญเติบโตได้ดี เปรียบเสมือนคนทั่วไปที่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ทำให้เราสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้ในแต่ละปีด้วยร่างกายที่แข็งแรงนั่นเอง

————– advertisements ————–

NPK คืออะไรบ้าง?
– N หมายถึง ไนโตรเจน เรียกว่าเป็นธาตุอาหารที่เป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์พืชเลยก็ว่าได้ และมักพบว่าในพืชส่วนใหญ่ขาดธาตุอาหารหลักชนิดนี้เป็นอย่างมาก เพราะมักเกิดการชะล้างหรือสูญเสียจากการระเหยได้ง่าย โดยมีหน้าที่ในการสร้างเสริม ซ่อมแซม และสังเคราะห์แสง คือเป็นการส่งเสริมโปรตีนในพืช ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะกิ่งและใบของพืชต่างๆ ซึ่งหากไม่ได้รับแร่ธาตุนี้ก็จะทำให้พืชไม่เจริญเติบโต และใบมีสีเหลืองเนื่องจากขาดสารคลอโรฟิลล์นั่นเอง
– P หมายถึง ฟอสฟอรัส เรียกว่าเป็นแร่ธาตุที่ละลายไปกับน้ำได้ค่อนข้างยาก โดยมีการดูดซีมไปใช้ของพืชขึ้นอยู่กับความเป็นกรดหรือด่างของดิน โดยจะช่วยให้รากสามารถดูดซึมไปใช้ได้มากที่สุด ส่งผลให้ลำต้นมีความแข็งแรง ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อเจริญเติบโตขึ้น คือจะกระตุ้นให้เกิดดอกได้ดี และหากขาดแร่ธาตุชนิดนี้ไปก็จะทำให้รากเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง และไม่เจริญเติบโต รวมทั้งลำต้นเกิดการอ่อนแออีกด้วย
– K หมายถึง โพแทสเซียม เรียกว่าเป็นแร่ธาตุที่สามารถละลายน้ำได้ดี จะคอยทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง คอยลำเลียงอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในพืช ทำให้พืชสามารถต้านทานโรคบางชนิดได้ดี ทำให้ต้นแข็งแรงและมีคุณภาพ ซึ่งหากขาดธาตุอาหารนี้ไปก็จะทำให้ใบเกิดเป็นจุด และแห้งตายในที่สุด

NPK

ตัวอย่างปุ๋ย NPK สูตร 15-15-15

 

ข้อดีของปุ๋ยเคมีมีอะไรบ้าง?
– สามารถละลายในน้ำได้ดี และพืชสามารถดูดซึมแร่ธาตุต่างๆ ไปใช้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
– มีแร่ธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อหน่วยในน้ำหนักสูง และใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถเพียงพอต่อความต้องการของพืชได้แล้ว
– เป็นปุ๋ยที่บรรจุอยู่ในถุงซึ่งทำให้การเคลื่อนย้ายหรือขนส่งเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
– มีขายตามท้องตลาดทั่วไป ทำให้สามารถหาซื้อกันได้ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือวุ่นวาย

ข้อเสียของปุ๋ยเคมีมีอะไรบ้าง?
– อาจทำให้ปริมาณของอินทรียวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างไส้เดือนที่จำเป็นต่อดินลดน้อยลง
– หากใช้ต่อเนื่องในระยะยาวอาจทำให้เนื้อดินแน่น หรือเกาะเป็นก้อน ทำให้การระบายน้ำไม่ดี
– หากเผลอใส่ในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจทำให้กลายเป็นพิษต่อพืชได้
– ทำให้ดินมีความเค็มและมีความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น และอาจทำให้ธาตุอาหารสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์
– จำเป็นต้องศึกษาเรื่องปุ๋ยเคมีให้ดีก่อนนำมาใช้ว่าสูตรใดเหมาะกับพืชแบบใด ไม่เช่นนั้นก็จะทำให้พืชขาดการเจริญเติบโตที่ดี

ดังนั้น NPK ถือได้ว่าเป็นสูตรปุ๋ยหรืออาหารธาตุหลักสำหรับพืชที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในการช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและมีลำต้นที่แข็งแรง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top