รายละเอียดของมลรัฐนิวเจอร์ซี (New Jersey)

รัฐนิวเจอร์ซี

ตำแหน่งของรัฐนิวเจอร์ซี

รายละเอียดของมลรัฐ New Jersey มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : New Jersey
ชื่อภาษาไทย : นิวเจอร์ซี
อักษรย่อ : NJ
ชื่อเล่น : The Garden State
เมืองหลวง : Trenton
เมืองใหญ่ที่สุด : Newark
เนื้อที่ : 22,591.38 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 9,032,872 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 467 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 68,357 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 12 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 14 คน
Time zone : GMT-5.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส จีน เกาหลี ตากาล็อค โปรตุเกส และอิตาเลียน

New Jersey

ตราประจำรัฐ New Jersey

New Jersey

ธงประจำรัฐ New Jersey

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top