รายละเอียดของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ (New Hampshire)

รัฐนิวแฮมป์เชียร์

ตำแหน่งของรัฐนิวแฮมป์เชียร์

รายละเอียดของมลรัฐ New Hampshire มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : New Hampshire
ชื่อภาษาไทย : นิวแฮมป์เชียร์
อักษรย่อ : NH
ชื่อเล่น : The Granite State
เมืองหลวง : Concord
เมืองใหญ่ที่สุด : Manchester
เนื้อที่ : 24,214 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,342,795 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 56.8 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 70,936 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 2 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 4 คน
Time zone : GMT-5.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

New Hampshire

ตราประจำรัฐ New Hampshire

New Hampshire

ธงประจำรัฐ New Hampshire

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top