รายละเอียดของมลรัฐเนบราสกา (Nebraska)

รัฐเนบราสกา

ตำแหน่งของรัฐเนบราสกา

รายละเอียดของมลรัฐ Nebraska มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Nebraska
ชื่อภาษาไทย : เนบราสกา
อักษรย่อ : NE
ชื่อเล่น : Cornhusker State
เมืองหลวง : Lincoln
เมืองใหญ่ที่สุด : Omaha
เนื้อที่ : 200,365 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,920,076 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 9.5 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 60,474 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 3 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 5 คน
Time zone : GMT-6.00 และ GMT-7.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Nebraska

ตราประจำรัฐ Nebraska

Nebraska

ธงประจำรัฐ Nebraska

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top