รายละเอียดของมลรัฐมอนทานา (Montana)

รัฐมอนทานา

ตำแหน่งของรัฐมอนทานา

รายละเอียดของมลรัฐ Montana มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Montana
ชื่อภาษาไทย : มอนทานา
อักษรย่อ : MT
ชื่อเล่น : Big Sky Country, The Treasure State
เมืองหลวง : Helena
เมืองใหญ่ที่สุด : Billings
เนื้อที่ : 380,800 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,050,493 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 2.73 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 51,395 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 1 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 3 คน
Time zone : GMT-7.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Montana

ตราประจำรัฐ Montana

Montana

ธงประจำรัฐ Montana

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top