MLM คืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

MLM เป็นคำที่ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Multi-level Marketing หรือที่เราเรียกกันว่า ธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น โดยจัดเป็นระบบธุรกิจการทำตลาดอีกประเภทหนึ่ง เพื่อกระจายสินค้าและบริการจากมือผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถทำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคได้ โดยไม่เน้นว่าจะเป็นใคร หรือจบการศึกษาในระดับใด ทุกคนสามารถร่วมธุรกิจเครือข่ายประเภทนี้ได้

————– advertisements ————–

ข้อดีของธุรกิจแบบ MLM มีอะไรบ้าง?
– มีความเสี่ยงน้อย เพราะไม่ต้องมีหน้าร้าน และไม่ต้องมีสินค้าอยู่กับตัว
– ไม่ถูกจำกัดในเรื่องทำเลหรือที่ตั้งของสถานที่
– มีพื้นที่ในการทำตลาดกว้างมาก
– มีการจ่ายเงินเหมือนกับระบบของสหกรณ์ และหากขายไม่ได้ก็ยังมีรายได้จากสายงานของตนเอง
– มีบริการส่งสินค้าถึงที่ทางไปรษณีย์
– มีบริการหลังการขายที่ดี และรับประกันความพึงพอใจ สามารถเรียกคืนเงินหรือสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
– เป็นการเริ่มต้นธุรกิจกับคนที่เรารู้จัก
– ไม่มีนายจ้างและลูกจ้าง ทุกคนต่างเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันหมด ทำให้ไม่ต้องมีความลับในองค์กรใดๆ
– ไม่เน้นเรื่องของวุฒิการศึกษา ไม่แบ่งแยกศาสนา มีการทำงานเป็นทีม และให้ความเป็นอิสระ
– ผู้ทำธุรกิจประเภทนี้สามารถถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกหลาน หรือญาติพี่น้องของตนได้
– มีสวัสดิการในการท่องเที่ยวให้ฟรี
– จะมีผู้คอยแนะนำสินค้าให้แก่กลุ่มผู้บริโภคโดยตรง
– สินค้าถูกกระจายเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้รวดเร็วมาก
– เป็นการหารายได้เสริม โดยสามารถทำงานควบคู่ไปกับอาชีพประจำได้

MLM

MLM รูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมกันมาอย่างยาวนาน

ข้อเสียของธุรกิจแบบ MLM มีอะไรบ้าง?
– อาจมีการขายแบบตัดราคากันเองภายในกลุ่มสมาชิกแต่ละคน
– ช่วงแรกเริ่มต้องหาลูกค้าเพิ่มเอง และต้องเสียค่าสมัครสมาชิก รวมทั้งต้องซื้อสินค้ามาใช้เองก่อน
– หากถูกเลิกจ้างจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ และไม่มีกฎหมายใดๆ มารองรับ
– อาจต้องมีการต่ออายุสมาชิก ขึ้นอยู่กับกฎของแต่ละแห่ง
– มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง และสินค้าส่วนมากมีราคาแพง
– อาจต้องมีการกักตุนสินค้าเพื่อให้ได้ยอดตามเป้าที่วางไว้ หรือเพื่อสะสมคะแนนหรือแต้มให้ได้เลื่อนขั้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top