รายละเอียดของมลรัฐมิสซูรี (Missouri)

รัฐมิสซูรี

ตำแหน่งของรัฐมิสซูรี

รายละเอียดของมลรัฐ Missouri มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Missouri
ชื่อภาษาไทย : มิสซูรี
อักษรย่อ : MO
ชื่อเล่น : Show Me State, Cave State, and Mother of the West
เมืองหลวง : Jefferson City
เมืองใหญ่ที่สุด : Kansas City
เนื้อที่ : 180,560 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 6,113,532 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 33.7 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 59,196 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 8 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 10 คน
Time zone : GMT-6.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาเยอรมัน

Missouri

ตราประจำรัฐ Missouri

Missouri

ธงประจำรัฐ Missouri

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top