รายละเอียดของมลรัฐมิสซิสซิปปี (Mississippi)

รัฐมิสซิสซิปปี

ตำแหน่งของรัฐมิสซิสซิปปี

รายละเอียดของมลรัฐ Mississippi มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Mississippi
ชื่อภาษาไทย : มิสซิสซิปปี
อักษรย่อ : MS
ชื่อเล่น : The Magnolia State
เมืองหลวง : Jackson
เมืองใหญ่ที่สุด : Jackson
เนื้อที่ : 125,443 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 2,984,100 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 24.5 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 40,037 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 6 คน
Time zone : GMT-6.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Mississippi

ตราประจำรัฐ Mississippi

Mississippi

ธงประจำรัฐ Mississippi

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top