รายละเอียดของมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota)

รัฐมินนิโซตา

ตำแหน่งของรัฐมินนิโซตา

รายละเอียดของมลรัฐ Minnesota มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Minnesota
ชื่อภาษาไทย : มินนิโซตา
อักษรย่อ : MN
ชื่อเล่น : Land of 10,000 Lakes
เมืองหลวง : Saint Paul
เมืองใหญ่ที่สุด : Minneapolis
เนื้อที่ : 225,163 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 5,576,606 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 26.6 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 70,218 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 8 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 10 คน
Time zone : GMT-6.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Minnesota

ตราประจำรัฐ Minnesota

Minnesota

ธงประจำรัฐ Minnesota

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top