รายละเอียดของมลรัฐมิชิแกน (Michigan)

รัฐมิชิแกน

ตำแหน่งของรัฐมิชิแกน

รายละเอียดของมลรัฐ Michigan มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Michigan
ชื่อภาษาไทย : มิชิแกน
อักษรย่อ : MI
ชื่อเล่น : The Great Lake(s) State
เมืองหลวง : Lansing
เมืองใหญ่ที่สุด : Detroit
เนื้อที่ : 250,493 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 9,962,311 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 67.1 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 54,203 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 14 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 16 คน
Time zone : GMT-5.00 และ GMT-6.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาอารบิก

Michigan

ตราประจำรัฐ Michigan

Michigan

ธงประจำรัฐ Michigan

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top