รายละเอียดของมลรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts)

รัฐแมสซาชูเซตส์

ตำแหน่งของรัฐแมสซาชูเซตส์

รายละเอียดของมลรัฐ Massachusetts มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Massachusetts
ชื่อภาษาไทย : แมสซาชูเซตส์
อักษรย่อ : MA
ชื่อเล่น : The Bay State
เมืองหลวง : Boston
เมืองใหญ่ที่สุด : Boston
เนื้อที่ : 27,337 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 6,859,819 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 324 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 67,861 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 9 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 11 คน
Time zone : GMT-5.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส และภาษาจีน

Massachusetts

ตราประจำรัฐ Massachusetts

Massachusetts

ธงประจำรัฐ Massachusetts

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top